Aktualności

Zakończenie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów

Gmina Klimontów informuje, że zakończyła zadanie zaplanowane na 2013r. pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów„, przy udziale środków udostępnionych przez:

WFOŚiGW w Kielcach: 3 705,73 zł.

NFOŚiGW w Warszawie: 5 293,90 zł.

Gmina Klimontów: 1 588,17 zł.

Na podstawie Umowy Dotacji nr 096/13 z dnia 26.07.2013 r.