Aktualności

Zakończenie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów

Gmina Klimontów informuje, że zakończyła zadanie zaplanowane na 2015 r. pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, przy udziale środków udostępnionych przez:

WFOŚiGW w Kielcach: 9 502.97 zł
NFOŚiGW w Warszawie: 13 575.68 zł
Gmina Klimontów: 4 072.71 zł

Na podstawie umowy Dotacji nr 216/15 z dnia 30.09.2015