Aktualności

Zakończono realizację zadania

Zakończono realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów”

Wójt Gminy Klimontów informuje, że Gmina Klimontów zakończyła realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów”, otrzymując dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach zrealizowanego Projektu wyposażono pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, oraz szkolenie dla nauczycieli.

Łączna wartość projektu wyniosła 21 259,00 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 17 007,20 zł.

Głównym celem zadania jest m.in. polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.