Nowości

Zakończono remonty dróg gminnych

W pierwszej połowie czerwca zakończono realizację zadania pn. Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Klimontów.

W I etapie wyremontowano drogę gminną nr 331057T – ul. Sandomierską w Klimontowie. Wartość tej części inwestycji wynosiła 1 343 239.95 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to 1 244 156.40 zł, wkład własny Gminy wyniósł 99 083.55 zł. W II etapie zadania wyremontowano drogę gminną nr 331051T – ul. Nikisiołka w Klimontowie. Wartość tej części inwestycji wyniosła 302 389.84 zł i w całości została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.