2018Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

  1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów
  2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów gmina Klimontów.