2018Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210