Nowości

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. OZE

W związku z realizacją projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, Urząd Miasta i Gminy Klimontów zaprasza mieszkańców zainteresowanych wykonaniem mikroinstalacji OZE.

Informujemy, że pozostały jedynie wolne instalacje solarne (na ciepłą wodę) tj. 2 panele – zbiornik 250 l.

Osobom zainteresowanym informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy Klimontów:
osobiście: budynek ul. Krakowska, I piętro
telefonicznie: 158661100, 158661006, wew. 23