AktualnościPodaruj Dzieciom Wakacje

Zaproszenie do udziału w turnieju piłki nożnej

Komitet Organizacyjny Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje” zaprasza drużyny do udziału w XXIII Wakacyjnym Turnieju Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka” który zostanie rozegrany 08.07.2018 na stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie od godz. 1000.
W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy wypełnić załączoną kartę i przesłać na podany adres – do dnia 04.07.2018 r.
Jednocześnie informujemy, iż o udziale w Turnieju decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszeniowych, w związku z ograniczoną do ośmiu ilością drużyn mogących wziąć udział w turnieju (drużyny zgłaszające udział w turnieju drogą pocztową – o udziale i kolejności decyduje data wpływu).

Szczegółowy opis, regulamin i karta zgłoszeniowa.