Ogłoszenia

Zaproszenie na konferencję „NGO’s – Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Termin i miejsce konferencji:
25 lutego 2022 r., Grand Hotel Kielce, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce (Sala Cisowa)

1100-1115 Powitanie uczestników – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
1115-1130 Możliwości wsparcia organizacji pozarządowych ze środków Samorządu Województwa Arkadiusz Ślipikowski – Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
1130-1145 Wystąpienie dotyczące możliwości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
1145-1200 Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach działalności WUP – Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
1200-1215 Wsparcie organizacji pozarządowych – w ramach środków PFRON – Andrzej MichalskiDyrektor PFRON – Oddział Świętokrzyski,
1215-1230 Przerwa kawowa
1230-1400 Konsultacje tematyczne i instruktażowe dla przedstawicieli NGO’s w związku z trwającymi naborami ofert na realizację projektów.

Zgłoszenie uczestnika