2013Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na
Wykonanie okresowego przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w budynkach Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 15 i przy ul. Zysmana 1 w Klimontowie oraz przeglądu i badania agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klimontów.

Załącznik