Rolnictwo

Zawiadomienie dot. programu zapobiegania bezdomności zwierząt

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie zawiadamia, że w gminnym programie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Klimontów w 2023 roku wskazano:

  • Schronisko dla bezdomnych zwierząt w m. Chełmek ul. Jaworznicka tel. 668839952
  • Dokarmianie wolno żyjących kotów przez pracowników ZGKiM p. Kubik Łukasz i Psiuch Karol
  • Dofinansowanie wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających swojego właściciela. Nabór wniosków w miesiącu maju
  • Usypianie ślepych miotów przez lekarza weterynarii Gabinet Weterynaryjny ul. Krakowska 21 27-640 Klimontów tel. 500247792
  • Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranym właścicielom z powodu złego traktowania oraz zabłąkanym i bezpańskim –gospodarstwo położone w miejscowości Kroblice Pęchowskie 13
  • Koordynator gminy w godz. pracy urzędu Wiesława Adamczak tel. 158661100 wew. 18 e-mail: adamczak@klimontow.pl; Grzegorz Wierak ZGKiM całodobowy nr telefonu 694614088