2018Przetargi

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2018 r.”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „WITCZAK”
Dariusz Witczak
Sulisławice 124, 27-670 Łoniów
(cena: 164,99 zł/kurs)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo z pośród pozostałych ofert (cena była jedynym kryterium).