2016Przetargi

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 326642- 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  Część nr 8 – Jaja – 81,58 pkt

Uzasadnienie ponownego wyboru:
Wykonawca: Tabaka, Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139, którego oferta na Część nr 8 – Jaja – uzyskała 100 pkt, odstąpił od podpisania umowy z powodu dużych kosztów dojazdu przewyższających koszt zamówienia. W związku z tym wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych na część 8 przetargu. Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ. Podstawa prawna: art. 94 ust. 3.

Zestawienie ofert : Część nr 8 – Jaja

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
 • Tabaka Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139
  Część nr 8 – Jaja – 100 pkt
 • Jorgo Agencja Usługowo Handlowa Jerzy Wieczorek 27-660 Koprzywnica ul. Krakowska 137
  Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
 • Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  Część nr 8 – Jaja – 81,58 pkt

Działając na postawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.