Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu