2016Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Remont drogi gminnej w m. Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 229, 221 od km 0+000 do km 0+534” ogłoszenie BZP z dnia 15.11.2016r nr 342669;

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: „Remont drogi gminnej w m. Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 229, 221 od km 0+000 do km 0+534”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.