2014Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.