2013Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.