2013Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”, data zamieszczenia zaproszenia do złożenia ofert 07.11.2013 roku.

Gmina Klimontów zawiadamia, że unieważnia postępowanie na zadanie „Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przy uwzględnieniu środków zabezpieczonych w ramach Funduszu Sołeckiego.