2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””.
Działając zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 28.08.2017 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś” niniejszym zawiadamiamy że unieważniamy przedmiotowe postępowanie.