2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.