2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620” ogłoszenie BZP z dnia 03.11.2017 r nr 610931-N-2017;

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.