2017Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy  zaproszenia do składania ofert na:
„Zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż trzech kontenerów w miejscowościach: Dziewków, Przybysławice, Kroblice”

Zamawiający na podstawie pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 04.12.2017 roku zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.