2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””
(ogłoszenie nr 40/29/01/2018 na portalu ogłoszeń ARiMR)

Zamawiający unieważnia postępowanie na „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój Rynek””, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.