2018Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów.

Działając zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 05.11.2018 roku na „Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów” niniejszym zawiadamiamy, że unieważniamy przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.