2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 758 – ul. Sandomierska w Klimontowie”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Astra Małgorzata Traczyk
ul. Stefana Okrzei 64/72, 25-526 Kielce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Astra Małgorzata Traczyk
ul. Stefana Okrzei 64/72, 25-526 Kielce
51.600,00
2 PDN INFRA Piotr Łukawski
ul. Bp. Jaworskiego 20/11, 25-430 Kielce
118.080,00
3 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.
ul. H. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg
94.710,00
4 Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej
Siołkowa 336, 33-330 Grybów
57.687,00
5 Biuro Projektowe DROGINWEST Ryszard Mazur
Os. Krzeptówki 202, 34-500 Zakopane
88.000,00
6 PD Projekt inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23, 39-410 Grębów
55.000,00