2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Wykonanie przeglądów rozszerzonych 11 obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PK-INŻ Paweł Kowalewski
Zarzecze, ul. Szoje 15, 37-400 Nisko

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 PK-INŻ Paweł Kowalewski
Zarzecze, ul. Szoje 15, 37-400 Nisko
1.458,60
2 SMART-ENG
ul. Klonowa 31/5, 41-800 Zabrze
2.435,40
3 P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy
Pl. Wolności 10/7, 43-300 Bielsko-Biała
6.629,70
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
6.765,00
5 PD Projekt inż. Paweł Dul
782, 39-410 Grębów
6.853,00
6 Diana Stawczyk
ul. J. Tuwima 21, 05-600 Grójec
6.870,00
7 MOSTEK Patrycjusz Mostek
ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów
8.610,00
8 „AKANT” Pracownia Projektowania i Usług Budowlanych
ul. Jeleniowska 13, 25-550 Kielce
14.883,00
9 KORTEM Zdzisław Pudło
ul. Św. Ducha 2A, 70-205 Szczecin
3.892,95
10 VIATECH Marcin Waloszek
Paszczyna 139, 39-207 Brzeźnica
3.991,35
11 LEHMANN+PARTNER Polska Sp. z o. o.
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
5.953,20