2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”.
Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHU ACTIV
Artur Rybak
ul. Denkowska 123
27 – 400 Ostrowiec Św.
Kwota brutto: 799,00 zł
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta jako jedyna wpłynęła do Urzędu Gminy w Klimontowie i spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).