2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, odbudowę dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych, zabezpieczenie dna wąwozów lessowych”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ AquaPrim mgr inż. Marian Zapart
ul. 1-go Maja 121/22, 25-614 Kielce
41.500,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
6.150,00
3 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
4.900,00
4 ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa
4.797,00
5 INWESTOR Konin Pracownia Projektowa
ul. Okólna 6, 62-510 Konin
43.000,00
6 Tadeusz Żak ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg 11.200,00
7 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
30.516,30