2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Zabezpieczenie wąwozów lessowych tj:
1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej
nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410
do km 2+200 i od km 2+557 do km 2+907
2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331021
Szymanowice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 0+858”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
4.551,00
2 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
2.950,00
3 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Chmielów
2.340,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.845,00
5 MJJ Marek Jakóbkiewicz Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce 3.874,50
6 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
2.275,50
7 Marek Kawka
Jaworznia-Gniewce 5F, 26-065 Piekoszów
2.600,00