2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania w zapytaniu ofertowym pn.: „Obsługa Gminy Klimontów w zakresie wykonywania operatów szacunkowych w 2017 roku”

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Mariana Goryckiego, zam. Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 14/8.
    Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszą cenę (cena była jedynym kryterium).
  2. W postępowaniu złożono następujące oferty:
    1. „PROFIT” Jerzy Kolczyński – liczba punktów w kryterium „cena” – 605
    2. Marian Gorycki – liczba punktów w kryterium „cena” – 609