2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Zakład Obsługi Inewstycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce
6.805,00
2 Mariusz Stawarz ul. Bolesława Wstydliwego 4, 39-300 Mielec 8.929,20
3 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
4.500,00
4 EUROINWEST Renata Musiałek
ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
11.000,00
5 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
4.059,00
6 MJJ Marek Jakóbkiewicz Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce 7.520,00
7 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
4.243,50