2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” ogłoszenie BZP nr 29066 z dnia 10.02.2015r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  984.033,59 36 66,55
  2 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
  25-670 Kielce, ul. Przęsłowa 2a
  740.761,81 60 90,47
  3 WOD-BUD Sp. z o. o.
  ul. Piłsudzkiego 12/1, 23-200 Kraśnik
  961.742,30 60 71,98
  4 Konsorcjum:
  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
  Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Sp.j.
  Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  1.088.545,36 60 64,76
  5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  684.567,80 60 97,08
  6 PRDM Karol Cieśla
  Chybice 77, 27-225 Pawłów
  677.205,67 60 98,02
  7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
  ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
  982.021,11 60 70,70
  8 TRAKT S.A.
  Górki Szczukowskie 1 k. Kielc, 26-065 Piekoszów
  728.826,77 60 91,79
  9 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  662.329,79 60 100,00
  10 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  670.856,79 60 98,86
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)