2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację placu przy ul. Rynek w Klimontowie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Projektowe Marcin Zagojski
ul. Josepha Conrada 8 lok. 75
01-922 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Biuro Projektowe Marcin Zagojski
ul. Josepha Conrada 8 lok. 75, 01-922 Warszawa
2.460,00
2 Tadeusz Żak ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg 2.900,00
3 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
5.000,00
4 L-Concept Leszek Karasiński
ul. Rumiankowa 57B/1, 54-512 Wrocław
18.450,00
5 Biuro Projektowo Wykonawcze „DROGI i ULICE” Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce
9.225,00