2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dot. postępowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu –promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Reklamowa „ARELKA” Lech Lisowski ul. Radwana 15/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Firma Reklamowa „ARELKA” Lech Lisowski ul. Radwana 15/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski cena: 1 697,40 brutto
  2. KMK GROUP Monika Jurczyńska ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice cena: 1 968,00 brutto
  3. ELKAM PRODUCENT REKLAM Marcin Kamiński, Dąbrowa 55, 26-001 Masłów cena: 1 968,00 brutto
  4. Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dł. cena: 2 583,00 brutto
  5. Flesz Studio Tomasz Kenig Królikowo 6, 11-015 Olsztynek cena: 1 709,70 brutto
  6. MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer Zofiówka Gm. Tuszyn ul. Główna 88 cena: 1 968,00 brutto
  7. Magnum studio graficzne Bartosz Cebula ul. Ożarowska 29, 27-600 Sandomierz cena: 2 447,70 brutto

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Osi 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013