2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2017 r.”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Handlowo-Usługowa „PIOTR-BUD” Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Cena ofertowa
Kryterium I
Cena ofertowa
Kryterium II
Suma
punktów
przyznanych
ofercie
1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Mirosław Nowak
ul. Oględowska 27, 28-200 Staszów
209,10 zł 209,10 zł 81,30
2 P.P.H.U. WITCZAK
Witczak Dariusz
Sulisławice 124A, 27-670 Łoniów
190,00 zł 189,00 zł 89,71
3 Usługi Transportowe
Aneta Wodecka-Witczak
Łoniów 108, 27-670 Łoniów
179,97 zł 179,97 zł 94,46
4 Firma Transportowo-Remontowa
Usług drogowo-budowlanych „DROG-BUD” BIS
Paweł Bąk
ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów
190,00 zł 190,00 zł 89,47
5 Firma Handlowo-Usługowa „PIOTR-BUD”
Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów
170,00 zł 170,00 zł 100,00