2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27–640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota
1 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27 – 640 Klimontów
1 820,40
2 P.H.U. ACTIV Artur Rybak
ul. Denkowska 123, 27 – 400 Ostrowiec Św.
1 850,00
3 Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz”
ul. gen. J. Hauke Bosaka 8, 25 -217 Kielce
2 583,00