2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 01.10.2014r nr 207893;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „KAROCEZA”
  Konary 42, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. P.P.H.U. „KAROCEZA”, Konary 42, 27-640 Klimontów
   cena – 95 803,09 zł – 100 pkt
  2. PPU TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec
   cena 116 638,43 zł – 82,14 pkt
  3. eng Sp z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków
   cena 116 852,92 zł – 81,99 pkt
  4. TECHRAMPS Piotr Nowak ul. Organiki 2, 31-990 Kraków
   cena 114 877,49 – 83,40 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)