2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania na realizacje zadania:
„Przebudowa polegająca na zabudowie dodatkowych słupów, opraw oświetlenia drogowego wraz z przewodem w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk,
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
cena : 17.388,95 zł