2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 oraz drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Geo-Projekt Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik
57.000,00
2 Barszcz Beata
Jaślany 406, 39-332 Tuszów Narodowy
11.979,00
3 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.840,00
4 Firma Drogowa TWZ T. Żak, W. Dryś, Z. Kotulski S. C.
ul. H. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg
36.900,00