2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów” Ogłoszenie: BZP z dnia 17.07.2014 roku, numer ogłoszenia 240030-2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  „KAR-WAT” Jolanta Karwat
  Ociesęki 41A, 26-035 Raków
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. CG CONSTRUCTION GROUP Sp. z o. o.
   ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce
   Cena: 3 135 562,77 zł – liczba uzyskanych punktów – 54,84
  2. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno –Transportowych Czesław Sztuk
   ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój
   Cena – 1 880 802,79 zł – liczba uzyskanych punktów – 91,43
  3. Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Spółka jawna
   Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
   ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
   Cena: 2 153 696,15 zł – liczba uzyskanych punktów – 79,85
  4. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
   ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
   Cena: 2 447 207,23 – liczba uzyskanych punktów – 70,27
  5. Przedsiedbiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat
   Ociesęki 41A, 26-035 Raków
   Cena: 1 719 657,97 zł – liczba uzyskanych punktów – 100,00
  6. Przedsiebiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” U. Błońska, E. Błońska
   Domaszowice 216, 25-900 Kielce
   Cena: 2 136 251,92 zł – liczba uzyskanych punktów – 80,50
  7. TAD-BUD Sp. z o. o.
   Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
   Cena: 2 336 616,52 zł – liczba uzyskanych punktów – 73,60
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawca możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 5. Informacje o środkach ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych.