2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania na realizację zadania: „Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. USŁUGI ELEKTRYCZNE Andrzej Krzysztof Skórski ul. Zysmana 15, 27-640 Klimontów cena: 12 792.00 zł.
  2. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg cena 12 127.80 zł
  3. Biuro Inżynieryjno-Projektowe „ELEKTRON” mgr inż. Karol Pytlak Góry 56, 28-411 Michałów cena 33 579.00 zł