2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
ogłoszenie BZP z dnia 23.04.2014 nr 137478

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   cena: 863.297,98 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 88,24
  2. Konsorcjum – Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
   ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
   cena: 1.008.456,68 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 75,54
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
   Chybice 77, 27-225 Pawłów
   cena: 892.056,55 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 85,39
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 761.739,80 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.