2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy w Klimontowie”

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

P. P. H. U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27–640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota zł (brutto)
1. ANZEM Łukasz Zemła
ul. Emilii Plater 8/76
25–111 Kielce
1 795,80
2 Centrum Szkoleniowo – Usługowe BHP PPOŻ
„SandMed” Adrian Ząbek
ul. Milberta 4/4
27–600 Sandomierz
800,00
3 P. P. H. U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27–640 Klimontów
799,50