2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej sprawdzenia czy w obrębie działek nr ewid. 390, 294 w miejscowości Koprzywnica, gm. Koprzywnica doszło do zakłócenia stosunków wodnych”.

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

WR – Środowisko Wojciech Rayski,
ul. Pańska 5 m 62
00–124 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota (brutto)
1 WR-Środowisko Wojciech Rayski
ul. Pańska 5 m 62
00–124 Warszawa
2 324,70 zł
2 „GEOSERVICE” Biuro Geodezyjno–Geologiczne
Tomasz Wojciechowski
ul. Kielecka 2
31–526 Kraków
6 888,00 zł
3 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Hauke Bosaka 3A
25–214 Kielce
5 535,00 zł
4 Pracownia Autorska
Dorota Kurczalska
ul. Góralska 57B/6
80–292 Gdańsk
18 757,50 zł