2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PHUP „EURO-GAZ” sp. j. Zgórsko ul. Leśna 48 26-052 Nowiny oferującego wykonanie zamówienia na kwotę 3,85 zł za 1 m2
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Cena netto
za m2
1 Paź Bogusław AUTO ZŁOM Usługi Pogrzebowe „EDEN”
Świniary Stare BN 27-670 Łoniów
4,14
2 Konsorcjum GRESSBUD sp. z o. o. GRESBUD Grzegorz Kasianiuk
ul. Zbożowa 4 20-827 Lublin
4,49
3 Środowisko i Innowacje sp. z o. o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
4,85
4 Radosław Rokosz Firma Remontowo-Budowlana RAGAR
31-610 Kraków os. Tysiąclecia 35/16
4,06
5 PHUP „EURO-GAZ” sp. j.
Zgórsko ul. Leśna 48 26-052 Nowiny
3,85
6 Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik
20-234 Lublin ul. Metalurgiczna 17c
4,13
7 Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman
01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 65/43
6,50
8 INWESTBUD sp. z o. o.
02-968 Warszawa ul. Przyczółkowa 124A
4,90
9 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
4,95
10 TONSMEIER Wschód sp. z o. o.
Radom oddział Starachowice 27-200 ul. Radomska 29
4,06