2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:
1. Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775
2. Odbudowa drogi gminnej Beradz-Łownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
2 500.00
2 Zbigniew Kotulski
ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg
1 800.00
3 Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
Kielce, Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
7 134.00
4 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce
6 396.00
5 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C.Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1 722.00