2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY
Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
Jarosław Bojanowicz 26-021 Daleszyce, Suków 94
oferującego wykonanie zamówienia za kwotę 12.999,45 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

  1. P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska – cena oferty: 14 010,42 zł
  2. FUHP EL-MAR inż. Mariusz Niezgoda 36-050 Sokołów Młp. Trzebuska Kąty 308 – cena oferty: 15 987,36 zł
  3. „INSBUD” Sylwia Olszowska 18-400 Łomża, ul. Kazańska 17/43 – cena oferty: 16 235,99 zł
  4. ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Usługowo Produkcyjno-Handlowy Jarosław Bojanowicz 26-021 Daleszyce Suków 94 – cena oferty: 12 999,45 zł.