2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn:
„Dostawa używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Klimontowie”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Handlowo-Usługowa „WULKAN” Leszek Szudziński
ul. Koszarowa 1a, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Firma Handlowo-Usługowa „WULKAN” Leszek Szudziński
    ul. Koszarowa 1a, 28-200 Staszów – cena 7 000,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Wacław Sobczak
    34-650 Tymbark 259 – cena 27 798,00 zł