2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena ofertowa
1. Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR” dr inż. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów
27.900,00
2. Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp. z o.o.
ul. Gdańska 112, 90-508 Łódź
29.766,00
3 BKW Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 75d/19, 80-286 Gdańsk
17.318,40
4. FORPROJEKT Sp. z o. o.
ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
55.350,00
5 P.H.U. PROMAR Marcin Wójcik
ul. Wałowa 5, 27-440 Ćmielów
9.010,00
6 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
8.600,00
7 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej, 28-200 Staszów
13.960,50
8 Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c.
M. Andrysiak, D. Kucharczyk
ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
32.472,00
9 Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana
mgr inż. Waldemar Wojciechowski
ul. M. Konopnickiej 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
12.300,00