2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej w miejscowości Klimontów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHU TOPEKO
ul. Gulińskiego 27, 27-400 Ostrowiec Św.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota
1 PHU TOPEKO
ul. Gulińskiego 27, 27-400 Ostrowiec Św.
8 388,60
2 Biuro Projektowe Mateusz Turek
ul. J. Piłsudzkiego 20, 28-200 Staszów
13 985,00
3 Projektowanie Architektoniczne Krystyna Degórska
ul Słowackiego 26, 35-060 Rzeszów
14 145,00
4 Pracownia Architektury Małgorzata Pilc-Adamowska
ul. Stryjeńskich 10m.72, 02-791 Warszawa
16 236,00
5 MAATPROJECT Sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań
17 835,00
6 ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI Grzegorz Zarzycki
ul. Chęcińska 25/20, 25-020 Kielce
18 450,00
7 Usługi Projektowe ACH Życie Andrzej Chłędowski
ul. Mieszka 12, 33-101 Tarnów
19 618,50
8 Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów
19 680,00
9 KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE Krzysztof Oleś
ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce
20 295,00
10 Pracownia Projektowa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Marii i Andrzeja Głowackich
ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce
20 787,00
11 PROKEM mgr inż. Mateusz Kempa
ul. Leszka Czarnego 19, 27-600 Sandomierz
21 900,00
12 Pracownia Projektowa mgr inż arch. Jerzy Łyjak
ul. Jagiellońska 2 m. 20, 26-600 Radom
23 000,00
13 „KARCAD”
Chmielowice, ul. Spacerowa 23, 26-026 Morawica
23 923,50
14 Pracownia Projektow Teresa Okowińska
ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz
24 600,00
15 PRB Consulting Jarosław Bacharek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.
25 584,00
16 Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
27 060,00
17 mgr inż. arch. Grzegorz Kasza
ul. Fredry 7b, 43-100 Tychy
28 413,00
18 Pracownia Projektowa „ARCHITEKT” Lidia Bednarska
ul.Niemojewskiego 9, 91-849 Łódź
29 520,00
19 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „MABAL” inż. Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 11/100A, 31-872 Kraków
31 365,00
20 Pracownia Projektowa INWESTPROJEKT Architekt Jan Fudala Spółka Jawna
ul. Rynek 16, 27-600 Sandomierz
31 980,00